Säkerhetsspår

Nu har vi påbörjat banarbetet för att ha ett klart säkerhetsspår om några veckor. Som ni ser på bilden gräver de runt hela banan i steg 1. Av säkerhetsskäl kommer därför innerspåret inte vara brukbart under grävningsarbetet.