Uppdatering tävlingsovalen

Vi kan inte öppna upp från 11.00. Nattens kraftiga regn tog bort snön men ytan är blöt och ”geggig”. Vi kör bara med nätet för att få vattnet i rörelse och påskynda avrinningen. När vattnet runnit av lägger vi på nytt grövre banmaterial för bättre bärighet kort- och långsiktigt. Därför hålls tävlingsbanan stängd resten av dagen. I morgon lördag bör banan vara duglig för träning. Övriga ytor öppna men blöta.