Hitta till Travskolan

Travbanan belägen 4 km från Karlstad centrum. Följ skyltar från E18, tag av i östra Karlstad mot Färjestad och Löfbergs Arena. Fortsätt förbi Färjestadstravets huvudentré och tag sedan höger vid Djursjukhuset. Därefter kör du rakt fram tills du kommer in på Färjestadstravets stallbacke där Travskolans stall samt samlingslokal ligger. På stallfasaden står det Travskolan.

Parkering sker vid Färjestads Rid & Trav AB och tänk på när du besöker oss att det endast är 20km/h inne på stallbacken.