Snöröjning!

Vi har påbörjat att snöröja banan och det kommer ta resten av dagen och del av torsdag i anspråk. Tävlingsbanan måste hållas stängd torsdag och målet är att det ska gå att träna på fredag, om inte större mängder snö tillkommer.