Publikinformation

Vi har stora mängder snö på vår anläggning sedan de kraftiga snöfallen under veckan. Snöröjningen har gått bra men vi har stora högar på såväl stallbacke som publikplats. Vi har även halkbekämpat med grus men vi vill ändå lyfta att det är halkrisk på vissa ställen. På tävlingsbanan har tusentals kubik fraktats bort, under stor tidspress innan frysning, och alla massor har vi inte haft möjlighet att lägga upp utan att använda innerplanen. Därför kan sikten vara lite begränsad från vissa delar av publikplats vilket vi ber om överseende med. Vi hade inte så många valmöjligheter denna gång.

Varmt välkomna till tävlingarna söndag 21 januari, första start kl.14.10.