Provloppen 31 oktober är inställda

Provloppen onsdag den 31 oktober är inställda på grund av för få anmälda.
I november återgår vi till lördagar. Välkomna att anmäla till den 10 november.