Baninformation!

Onsdag är banan stängd p.g.a. nationaldag. Förlängt öppethållande istället på torsdag till kl.19.30. Vi har även för lite ”stenmjöl” i banan så vi behöver från tisdag separera och få bort en del av det grövre grusmaterialet för en bättre och Läs mer

Viktig information!

Korrigeringen av tävlingsbanan är flyttad p.g.a. problem med väghyvel. Tävlingsbanan är öppen som vanligt 15-17 maj. OBS! Tävlingsbanan är avstängd 18-21 maj för korrigering! Även provloppen är inställda! Övriga banor är öppna som vanligt.