Baninformation!

Onsdag är banan stängd p.g.a. nationaldag. Förlängt öppethållande istället på torsdag till kl.19.30.
Vi har även för lite ”stenmjöl” i banan så vi behöver från tisdag separera och få bort en del av det grövre grusmaterialet för en bättre och mer skonsam blandning.