Årsmöte

Färjestads Travsällskap kallar till ordinarie föreningsstämma torsdag 6 april kl. 18.30
Plats: Konferens Callit
Efter stämman kommer Marjaana Alavihukola att informera om framtiden för svensk travsport utifrån sina roller som styrelseledamot i Svensk Travsport och ATG.