Ändring kvällens Höstmöte!

ST:s nye VD Maria Croon kan inte delta p.g.a. annat brådskande åtagande så vice VD Ulf Hörnberg besöker oss. Ulf Hörnberg håller föredraget kl.18.30 så föreningsstämman flyttas något framåt och startat direkt efteråt ca 19.30. Välkomna sällskapsmedlemmar!