Ändrad träningstid på rakbana

Ändrad träningstid på rak- och skogsbana

Rak- och skogsbanan är åter öppen för träning, men kan komma att stängas med kort varsel. Håll utkik på hemsidan.
Ett grävarbete kommer att utföras.