477 = Pokalår

Det börjar klarna vad travets del, 270 mkr, av Pokalåret 2018 ska användas till. Av 180 mkr ”medel till aktiva” (ej förväxlas med prispengar) har följande satsningar beslutats:

  • 60 mkr (3-åringar varm- och kallblod, ink uppfödarmedel)
  • 26,6 mkr (V75, ink uppfödarmedel)
  • 54 mkr (Vardagstravet, ink uppfödarmedel) Golv förstapris 20, 25, 30 eller 40 tkr exkl. ett lopp/dag beroende på bankategori. Breda prisskalor upp till 35 tkr i förstapris
  • 23 mkr (Startpeng 500 kr till alla för att säkra avdragsrätt moms i travnäringsverksamhet)
  • 4 mkr (BAS, Travklubbar och ponnyverksamhet)

Återstoden ca 12 mkr uppfattar jag handlar om kallblod, premiechansen etc. Men det lär komma en fullständig och exakt listning från ST under tidig höst.

Av banornas 90 mkr (ej förväxlas med travbanedrift) kommer 36 mkr att återföras till driftmedel enligt en ny finansieringsmodell med basbelopp, sport & spelvolym samt incitament. Tyvärr för låg återställare enligt mig då ca 60 mkr hade behövs för att återställa 2012 års nivå, och redan då hade banorna investeringsbehov/underhållskuld över miljarden enligt ST-utredning 2013. 42 mkr kommer att bli investeringsbidrag till arenasatsningar på banorna som får göra sina äskanden till ST-styrelse som fattar beslut om vem som får medel och beloppsnivån. 2 mkr har redan intecknats till belysning på en enskild bana. 10 mkr har avsatts för det stora gemensamma projektet ”Pegasus 2020”.

Kommer pokalåret lyckas? 

Övervägande har speloperatörer och spelleverantörer visat starka kvartalsrapporter (Q2) på börsen, bra tillväxt och marginaler. Nu väntar vi spänt på vårt eget ATG och i brist på omsättningsrapportering (togs bort hösten 2015) får det bli kvalificerade gissningar. Det går att följa totalomsättningen varje dag men det är vanskligt. Det är den svenska omsättningen som är relevant ur ett lönsamhetsperspektiv så utlandsspelets del (14-18 %?), vet inte om den ökar eller minskar, av totalomsättningen blir en störningsfaktor jämförelsemässigt. ATG bör under Q2 uppvisa minst + 5 % omsättningstillväxt mot Q2 2016 enligt mina gissningar, i varje fall ett klart plus. Främst beroende på påskens infallande i Q2 (Q1 år 2016), ingen konkurrens från fotbolls-EM i år samt att V86 går riktigt starkt drivet av främst andelsspelen på ATG Tillsammans. Lönsamheten kan bli vad som helst men den är säkert fortsatt svag i relation till tillväxten eftersom ATG återinvesterar ”allt” och inte har ökade avkastningskrav från sina ägare än…

Den s.k. Hästsportens Fond har i mångas öron feltolkats som ett tillgångskonto med likvida medel hos ATG. Här kan jag skylla lika mycket på avsändarna som mottagarna… Kanske är det ordet fond som förvillar för det är ju i balansräkningens skuldsida som ”Eget Kapital” återfinns och borträknat ATG:s eget aktiekapital och ev. reservfonder återstår den utdelningsbara delen d.v.s. fritt eget kapital och det är denna del som kallas Hästsportens Fond. Alltså är ”fonden” bara den redovisningsmässiga skillnaden mellan ATG:s tillgångar och skulder + bundet eget kapital. Om fondens belopp sedan i olika grad även finns som likvida medel eller är uppbundna i tillgångsslag är en helt annan diskussion. Ett aktiebolags ”Eget Kapital” är också per definition dess skuld till sin/sina ägare, i vårt fall alltså vad ATG har i skuld till sina ägare Svensk Travsport (90%) och Svensk Galopp (10%). Är detta så principiellt viktigt i pokalårsdiskussionerna? Ja, hävdar jag. Eftersom Pokalåret 2018 har uttalats som ett avkastningskrav och inte ett skuldavbetalningskrav så är det nya innehållna vinster under perioden som ska infria löftet, inte gamla från tiden före pokalårsuppgörelsen. Jag diskuterade ämnet med några proffstränare och hästägare som inte brydde sig om varifrån pengarna kom bara dem betalades ut som lovat. Som ansvarsfull ”ägare” har jag såklart en annan åsikt, det är avkastning och inte skuldavbetalning som är Pokalåret 2018. Annars blir det som att kissa i byxorna, varmt i början (2018) men snabbt kallt… (2019) En eventuell spelavreglering 2019 och vad det innebär för ägarutdelningen kallat ”sportens medel” får inte och ska inte föras in i pokalårsdiskussionerna. Ett skräckscenario, men ingen utopi, är att ATG, om/efter att regeringen klubbat en licensmarknad vill ha en ny uppgörelse med sina ägare hösten 2018 för att kunna satsa på t.ex. utlandsexpansion eller ”egen” sportbok (spel på annan sport än trav). Då säger jag som jag gjort tidigare och som borde ha framförts från sportens företrädare inför pokalårsuppgörelsen hösten 2014. ”Gå till banken eller finansmarknaden med affärsplanen och investeringskalkylerna och låna upp det kapital som behövs till billig ränta”.

Hästsportens Fond uppgick till 477 miljoner kronor 31/12-2013 och minst det beloppet ska finnas 31/12-2018 för att Pokalåret kan anses vara infriat! (Belopp och tidsramar har vi gått igenom mellan travbanor & ST nu i maj) Trav- och galoppsportens avkastning/avbetalning på 300 miljoner under 2018 kommer infalla löpande under året och påverkar såklart kvartalsrapporterna. Därför är det redovisningsmässigt helt givet att Hästsportens Fond kommer att påverkas, den fylls ju på eller sjunker, varje enskild gång en ekonomisk rapport skapas… precis som fritt eget kapital gör i alla verksamma aktiebolag. I ATG:s Q1-rapport 2017 finns inte ”reservfonder” särredovisat men där uppges ”balanserade vinstmedel” vara 545 mkr. Om jag inte minns fel kan ca 18 mkr av dessa anses vara bundet kapital (Reservfond etc.) och därmed ej utdelningsbart, så säg 527 mkr i Hästsportens Fond Q1. Ackumulerat finns då ca 50 mkr i nya vinster (av 300) under pokalårsuppgörelsen och det är en ganska lång väg att vandra 2017-2018 innan ATG kan lyfta ut 300 mkr och ändå hamna på minst utlovade 477 mkr i Hästsportens Fond. Men i skenet av årliga kostnadsökningar och satsningar på hundratals miljoner sedan 2014 så är det inte speciellt komplicerat att gå in i en mer organisatorisk förvaltarfas, lätta på gasen eller bromsa, och spara mångmiljonbelopp. Det är ägarna till ATG skyldiga att kräva, och har säkert gjort, och då är jag personligen ganska trygg i att minst 477 mkr kommer att hittas 31/12-2018 när bokslutskommunikén för 2018 kommer i februari året därpå.

Framöver behöver vi alla försöka återvinna det som är vårt DNA! Att äga, träna och tävla med travhästar samt arrangera trav med publik. Sporten i framsätet där spel och TV är ett medel för sporten och inte tvärtom. Trenden i vår sport har varit nedåt i många år och de tuffa sparkraven, ensidigt, på aktiva och banor 2013-2014 med följande års inlåsning i pokalårsuppgörelsen har inte underlättat nyrekryteringen till vår travsport.

Vi måste ändå tro att pokalåret blir den vitamininjektion till sporten 2018 vi så hett eftertraktar och att det går att vända den sportsliga trenden även såhär i elfte timmen. Pokalåret får inte bli: ”Operationen lyckades men patienten dog”. Fortsatt trevlig travsommar, välkommen hit 5 augusti!

/Ken Karlsson